Garanti på nye biler

Vi holder garantien intakt

Desværre er der stadig forhandlere der bilder køberne ind, at bilen skal serviceres på et mærke-værksted for at garantien dækker!

DET ER IKKE SANDT!

Bilimportørerne skal dække garantisager på nye biler, hvis service-intervaller og forskrifter er overholdt, uanset hvem der har serviceret bilen.

Vi gør meget ud af, at overholde alle forskrifter samt dokumentere dette – så din nye bil stadig dækkes af garantien, hvis der skulle opstå problemer. Det samme gør sig gældende ved kulancesager, hvor eksempelvis en motor bruger for meget olie.

Se forbrugerombudsmandens afgørelseBemærk den allersidste linje
Se også FDM's skrivelse ang. garantier